Система комунікацій «KALAHOUSE»™

Високий коефіцієнт опору теплопередачі елементів конструкцій енергозберігаючих «ЕКО-будинків нульової енергії KALAHOUSE»™ , при їх великій міцності та сейсмостійкості, а також новітні інженерні системи гарантують комфортні й здорові умови проживання у різних кліматичних зонах та дозволяють віднести їх до так званих «пасивних» будинків.

«Пасивними» називають будинки, в яких затрати енергії на їх утримання зведені до мінімуму, але при цьому забезпечуються максимально комфортні умови проживання людей. Одним з перших спорудженням таких будинків почав займатися Інститут Пасивного будинку у м. Дармштадт, Німеччина. В умовах постійного дорожчання енергетичних ресурсів «пасивні» будинки набувають усе більшого розповсюдження у світі.

Головними заходами для ефективного енергозбереження в «ЕКО-будинках нульової енергії KALAHOUSE»™  є:

  • зниження до мінімуму теплових втрат за рахунок енергозберігаючих елементів конструкцій;
  • застосування установок для відбору та повернення тепла зі скидної води, а також вентиляційних систем із рекуперацією відпрацьованого повітря;
  • використання альтернативних джерел енергії сонця, землі, вітру. А також застосування теплогенеруючого обладнання, яке дозволяє суттєво зменшити затрати палива, збільшивши при цьому віддачу теплової енергії за рахунок її більш раціонального перетворення;
  • впровадження комплексних енергоефективних систем інженерного забезпечення будинків.
Спорудження енергоефективних «ЕКО-будинків нульової енергії KALAHOUSE»™  із застосуванням найсучасніших інженерних систем, які використовують альтернативні джерела енергії, дозволяє:

  • звести до мінімуму витрати на утримання будинку;
  • ефективно використовувати деревину цінних порід для оформлення екстер’єрів та інтер’єрів, а саме: акацію, дуб звичайний, дуб червоний, ясен, клен, берест, горіх, черешню, липу, модрину;
  • гарантувати здорові й комфортні умови проживання, у результаті чого збільшується тривалість життя;
  • знижувати негативний вплив на навколишнє середовище шляхом зменшення викидів в атмосферу оксидів вуглецю, азоту та інших шкідливих речовин.

Сучасні енергоефективні інженерні системи в енергозберігаючих «ЕКО-будинках нульової енергії KALAHOUSE»™

При погодженні із замовником, в енергозберігаючих «ЕКО-будинках нульової енергії KALAHOUSE»™ можна встановлювати систему «розумний будинок».